Agro Ostrov tien

Skladovanie a ošetrovanie komodít

Disponujeme laborátoriom, kde meriame parametre obilnín a olejnín ako sú lepok, pádové číslo, objemová hmotnosť, dusíkaté látky, vlhkosť a pod.

Zabezpečujeme služby spojené so sušením a čistením agrokomodít.

© Agro Ostrov, s.r.o. | Všetky práva vyhradené