Agro Ostrov tien

Obstarávanie

Zákazka: Investície do špeciálnej rastlinnej výroby

Výzva na predkladanie ponúk (.pdf)

Súťažné podklady (.pdf)

Projektová dokumentácia (.pdf)

Rozpočet (.xls)

© Agro Ostrov, s.r.o. | Všetky práva vyhradené